top of page

AFSHAREX

  • Afsharex

اخبار مالی
🔸پرداخت کمک های حمایتی توسط دولت ویکتوریا

ایالت ویکتوریا در آخرین سری کمک های دولتی اعلام شده، سقف این پرداخت ها را افزایش داده است ، بر این اساس سقف پرداختها از 10000 دلار به 14000 دلار افزایش یافته است. این پرداخت ها برای مشاغل کوچک و متوسط می شود که گردش مالی آنها حداقل 70 درصد کاهش یافته است و واجد شرایط هیچ طرح حمایتی دیگری نباشند.


🔸پیش بینی ها در خصوص وضعیت مسکن در استرالیا

فیلیپ لو ، فرماندار بانک مرکزی استرالیا پیش بینی می کند که قیمت مسکن بیشتر افزایش یابد ، اما می گوید برخی عوامل می توانند به روش دیگری شروع به کار کنند ،ارقام منتشر شده در این هفته نشان داد که ارزش خانه در سال گذشته بیش از 16 درصد در سطح ملی افزایش یافته است که سریع ترین نرخ سالانه از فوریه 2004 است. دکتر لو در روز جمعه به کمیته اقتصادی مجلس نمایندگان گفت: به احتمال زیاد در آینده نزدیک شاهد افزایش بیشتر خواهیم بود.


🔸تغییرات نرخ مالیات در سال 2021

نرخ کامل مالیات شرکت های استرالیایی %30 میباشد که باتوجه به شرایط ممکن است تعدیلاتی در این نرخ صورت گیرد.

آخرین تعدیلات صورت گرفته به شرح زیر می باشد:

در سال های 2017-18 تا 2019-20 نرخ مالیات 27.5% اعمال شده است، در سال های 2020-21 نرخ مالیات 26% اعلام شده است، و در سال های 2021-22 نرخ مالیات 25% اعمال خواهد شد.
عمید وحید

حسابدار رسمی استرالیا (CPA)

مشاور امور مالی و مالیاتی


@AmidVahid

@afsharsarafi

www.afsharex.com.au

33 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page