top of page

AFSHAREX

  • Afsharex

اولین گام برای دریافت مالیات از تراکنش بانکی

محمد حسین ادیب


  • اگر مهار تورم یک مطالبه ملی است اولین گام اصولی برای مهار تورم اجرای قانون پول شویی است .


اجرای قانون پول شوئی سرعت گردش پول در بخش سفته بارانه اقتصاد را به احتمالا ٢٠ درصد سطح موجود ، کاهش می دهد و تورم مهار میشود.


  • بانک مرکزی در یک «بخشنامه شجاعانه » شعب را موظف کرد هر نوع نقل و انتقال بانکی بدون مستندات و اطلاع بانک از مبدا و مقصد و دلیل انتقال وجه و ذینفعان انجام نشود مشروط بر اینکه بالای یک میلیارد تومان باشد .


به زبان ساده مدارک هر نوع معامله ای که در کشور انجام میشود منبعد باید در بانک موجود باشد و هر نوع معامله در کشور در هر حوزه و رشته ، مشروط به اینکه بالای یک میلیارد تومان باشد باید در بانک نگهداری شود، اینکه نوشته شود انتقال وجه برای بدهی است کافی نیست باید مدارک بدهی و مستندات در اختیار شعبه قرار گیرد .


در مرحله بعد ، دارايی از این مستندات ، مالیات دریافت می کند .


  • فعالین اقتصادی آمادگی داشته باشند روش موجود پرداخت مالیات ظرف حداکثر سه سال آینده به مرور و گام به گام ، جمع می‌شود و پرداخت مالیات بر اساس تراکنش بانکی جایگزین روش موجود خواهد شد ، مبنای تراکنش بانکی نیز ، همین مستنداتی خواهد بود که انتقال دهنده وجه به شعبه ارائه می دهد.


اگر مستندات اشتباه باشد دارائی می فهمد چون به صورت اتوماتیک ، این مستندات در دو جا راستی آزمائی میشود مبدا و مقصد ، این پول از جائی آمده بانک باید بداند این پول بر اساس چه معامله ای وارد بانک شده و مدعیات مالک قبلی پول باید با مستندات مالک فعلی پول بخواند ( گام اول ) و در گام دوم مستندات مالک سوم پول ( دریافت کننده بعدی ) با مستندات فعلی پول انطباق داشته باشد.

  • در همه جای دنیا بانکها همین طور عمل می کنند و اسم این کار « قانون پول شویی » است و اگر می خواهیم با بانکهای دنیا کار کنیم باید آن را رعایت کنیم .


کسی که با این شکل کار مخالفت کند در واقع رای می دهد که ارتباط بانکهای ایران با خارج قطع شود .


  • بخشنامه بانک مرکزی اقدام شجاعانه ای بود و اولین اقدام جدی برای کاهش سرعت گردش پول است و کاهش سرعت گردش پول ، در وضع موجود ، موثر ترین راه مهار تورم است . اگر بخواهیم به شیوه دیگری عمل کنیم ، اسم این کار بانکداری نیست.

31 views0 comments

Comments


bottom of page