top of page

AFSHAREX

  • Writer's pictureAfshaRex

تحلیل مهم فارِن پالیسی

تحریم‌های ترامپ علیه ایران در میان مدت عمل می‌کند چون علاوه بر تولید نفت، تولید محصولات پتروشیمی ایران نیز بسیار محدود می‌شودایران با شرایط سختی در میان‌مدت مواجه است چون، همزمان نمی‌تواند هم سطح تولید نفت خود را حفظ کند، هم تقاضای مصرفی گاز مردم خود را فراهم نماید و هم بودجه دولت خود را تامین کند؛


- اگر تحریم‌های قبل‌از برجام بررسی گردد، ایران نتوانست از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۵ (امضاء برجام) میادین نفتی خود را توسعه دهد چون با استفاده از روش‌های قدیمی و مصرف ۱۲.۵٪ از منابع گازی خود، نفت را استخراج می‌کند؛


میزان مصرف عمومی گاز ایران ۵۰٪ و سوخت پتروشیمی ۱۴.۵٪ جهت صادرات محصولات پتروشیمی است درحالی‌که تقاضای سوخت داخلی پتروشیمی نیز روبه رشد می‌باشد؛


برای همین باید بین:


1- توسعه میادین نفتی و صادرات پتروشیمی؛ یا

2- تامین نیاز مصرفی داخل کشور؛

یکی را انتخاب کند.


تولید محصولات پتروشیمی ایران در تحریم‌های قبلی ۷.۵ میلیون تن ریزش کرد که منجر به ۸ میلیارد دلار کاهش درآمد شد./


[یعنی ۸ میلیارد دلار از منابع حاصل از صادرات کاهش و در نیما نیز عرضه نمی‌گردد].

59 views0 comments

Recent Posts

See All

برآورد‌های اقتصاد‌دانان از آینده دلار

تحلیلگران بر این باورند که قیمت هر دلار آمریکا صرف‌نظر از اثر روانی کاهش تنش‌های سیاسی به لحاظ بنیادی هم متاثر از مذاکرات هسته‌ای در وین است زیرا رفع یا کاهش تحریم‌ها می‌تواند جریان ورود ارز به کشور ر

Comments


bottom of page