top of page

AFSHAREX

  • Afsharex

قوانین مبارزه با پولشویی

قانون مبارزه با پولشویی و شناسایی مبدأ و مقصد پول سالیان ‌سال است که در کشورهای پیشرفته اجرا می‌شود و افراد حتی برای انتقال مبالغ اندک باید توضیح دهند، وگرنه سروکارشان به پلیس می‌افتد.

به‌عنوان مثال در استرالیا اداره Austrac مخفف Australian Transaction Reports and Analaysis Center وابسته به دولت استرالیا مهم‌ترین مرکز مبارزه با پولشویی است که به صورت دقیق و مرتب بر فعالیت‌های موسسات و نهادهای مالی مرتبط با پول نظارت و کنترل دارد. کلیه بانک‌ها، صرافی‌ها، موسسات مالی، شرکت‌های بیمه، شرکت‌های سرمایه‌گذاری و بازنشستگی و موسسات شرط‌بندی موظفند براساس قانون رسمی دولت استرالیا، ضمن شناسایی و احراز هویت مشتریان خود، نسبت به گزارش دقیق نقل و انتقال وجوه به اداره Austrac اقدام کنند. بر اساس قوانین استرالیا برای نقل و انتقال وجه بیش از ١٠٠٠ دلار، موسسات مالی مجاز موظفند کارت شناسایی عکس‌دار مشتری را رویت و هویت و مشخصات کامل او را ثبت کنند و یک کپی از مدارک صاحب پول را نگهداری کنند. موسسات مالی همچنین موظفند تاریخ و ساعت دقیق انجام معامله، شماره حساب گیرنده و فرستنده را ثبت کنند و در پایان هر هفته موسسات مالی مجاز موظف به ارایه دقیق گزارش کلیه نقل و انتقال‌های مالی صورت‌گرفته براساس فرم‌های تنظیمی Austrac به آن اداره است. در ایران اما گرچه این قانون بسیار دیرهنگام تصویب شده و به نظر می‌رسد که هدف بانک مرکزی از اجرای آن کنترل فرارهای مالیاتی است، اما همچنان راه‌های دورزدن این قانون زیاد است. بالغ بر ٥٠٠‌ میلیون حساب بانکی در بانک‌های ایران وجود دارد که این حجم بزرگ از حساب‌های بانکی به راحتی می‌تواند مورد سوءاستفاده قرار گیرد. منبع: @taxinformation

41 views0 comments

Comments


bottom of page